Χάρτης Δράσεων
Ημερολόγιο
Newsletter
Ενημερώσου για τις δράσεις του προγράμματος
Μετρητής επισκεπτών
 40.715 
 
Αρχική σελίδα Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος Επικοινωνία
 
Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος
Μέγεθος γραμματοσειράς   A-   A+

«Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης  ‘Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα’ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου»


Ανάδοχος έργου: Δήμος Σκύρου
Εταίροι:

 

 

  • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού


Διάρκεια έργου: από 01/09/2010- 31/08/2016
Προϋπολογισμός: 1.437.655,00 €
Κοινοτική Συγχρηματοδότηση: 49,01%


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα:

Το Πρόγραμμα LIFE του Δήμου Σκύρου εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα που έχει ως στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
 
Το Πρόγραμμα LIFE του Δήμου Σκύρου αποτελεί ένα από τα μόλις 12 σχετικά προγράμματα που εγκρίθηκαν για το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Το Πρόγραμμα του Δήμου Σκύρου LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται ε την οικονομική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου.

Το πρόγραμμα LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.